EUROPEAN RESEARCH EXECUTIVE AGENCY (REA) grant: Project 101079009 — SustDesignTex

The SustDesignTex Twinning project general objective is to establish longterm strategic partnership between TUL (Faculty of Materials Technology and Textile Design - FMTTD), top-class leading counterparts at the EU level (UZ, ITA, HB) and the Polish company active in the field of the project results” implementation – WAD in particular through networking activities. The networking and partnership implemented in the project will raise the TUL FMTTD institutional research profile in industrial design of innovative textile structures for composites, as well as advance the research profile of TUL as an institution and the TUL staff, including a special focus on strengthening the research management and administrative skills in this HEI. The general objective will be gained via building on the huge potential of networking for excellence through knowledge transfer in the specified field, based on the joint implementation of a research microproject and a preliminary exchange of the best practice between TUL and the partners due to joint research activities and a set of Coordination and Support Activities organized around the microproject.

Projekty na zlecenia Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego

Szanowni Państwo,

obecnie firma jest w trakcie realizacji dwóch projektów dla Sektorowej Rady Kompetencji przemysłu lotniczo-kosmicznego, które są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.12- Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

  • Przeprowadzenie badań jakościowych, metodą desk research, oraz badania opinii wybranych podmiotów sektora lotniczego oraz bazując na wynikach tych badań, stworzenie i aktualizacja bazy danych zidentyfikowanych podmiotów w zakresie prowadzonej przez nie działalności na rynku lotniczym pt. „Inwentaryzacja sektora lotniczego na potrzeby budowy matrycy kompetencji”.
  • Przeprowadzenie badań jakościowych, metodą desk research, budowy i korekty scenariuszy oraz badania opinii wybranych podmiotów sektora lotniczego a następnie bazując na wynikach tych badań, stworzenie raportu pt. „Jakościowa analiza rynku lotniczego w Polsce w okresie pandemii” dotyczącego aktualnego stanu sektora lotniczego w Polsce oraz zagrożeń , jakie mogą wystąpić w zależności od wariantu rozwoju epidemii COVID-19, jak również łagodzenia jej skutków, a także określenie prawdopodobnych scenariuszy dostosowania sektora do tych zagrożeń z uwzględnieniem zmian w zapotrzebowaniu na kompetencje pracowników.
Działania te mają na celu dostosowanie kształcenia do zapotrzebowania gospodarki, w szczególności przez włączanie przedsiębiorców będących pracodawcami w system identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy oraz stwarzanie warunków do aktywnej współpracy przedsiębiorców z poszczególnych sektorów gospodarki z uczelniami oraz podmiotami edukacyjnymi.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą, o wzięcie udziału i wypełnienie opracowanej na ten temat elektronicznej ankiety (link poniżej), w terminie do 28 maja 2021 r. Wypełnienie jej powinno zająć kilkanaście minut.

Poniżej znajduje się link do kwestionariusza dedykowanego dla instytucji przemysłowych:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr3a_vR4FhdHBotZmyp6MYVV5Zq6OEZPgV6CSWeyD9uCsSUQ/viewform?usp=sf_link


Poniżej znajduje się link do kwestionariusza dedykowanego dla instytucji naukowo-badawczych:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHSBM2K-iZez5GXxXx-F_U62foV2pSSOdxDgYEtPZ-a_IJWg/viewform?usp=sf_link


Przesłane przez Państwa dane posłużą do opracowania rekomendacji działań doraźnych oraz systemowych (w tym zmian legislacyjnych) w obszarze edukacji dla zdobywania kwalifikacji dostosowanych do potrzeb rynku pracy w sektorze lotniczym, również w kontekście zapobiegania negatywnym skutkom pandemii COVID 19.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt mailowy (wademekum@wademekum.com ) lub telefoniczny (+48 668 002 844).